• آخرین رویدادها


 • اکران فیلم کوتاه زمستان هنر و تجربه

  اکران فیلم کوتاه زمستان هنر و تجربه

  • پنجشنبه ، 27 دی 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  کنسرت فریاد بند

  کنسرت فریاد بند

  • پنجشنبه ، 27 دی 1397
  • پنجشنبه ، 27 دی 1397
  • جمعه ، 28 دی 1397
  • جمعه ، 28 دی 1397
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7

  تئاتر دارالمجانین

  تئاتر دارالمجانین

  • پنجشنبه ، 6 دی 1397
  • جمعه ، 7 دی 1397
  • شنبه ، 8 دی 1397
  • دوشنبه ، 10 دی 1397
  • سه شنبه ، 11 دی 1397
  • چهارشنبه ، 12 دی 1397
  • پنجشنبه ، 13 دی 1397
  • جمعه ، 14 دی 1397
  • شنبه ، 15 دی 1397
  • دوشنبه ، 17 دی 1397
  • سه شنبه ، 18 دی 1397
  • چهارشنبه ، 19 دی 1397
  • پنجشنبه ، 20 دی 1397
  • جمعه ، 21 دی 1397
  • شنبه ، 22 دی 1397
  • دوشنبه ، 24 دی 1397
  • سه شنبه ، 25 دی 1397
  • چهارشنبه ، 26 دی 1397
  • پنجشنبه ، 27 دی 1397
  • جمعه ، 28 دی 1397
  • چهارشنبه ، 26 دی 1397
  • پنجشنبه ، 27 دی 1397
  • جمعه ، 28 دی 1397
  • پلاتو آموزشگاه پروین

  اکران فیلم کوتاه تابستان هنر و تجربه

  اکران فیلم کوتاه تابستان هنر و تجربه

  • جمعه ، 28 دی 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  کنسرت آران

  کنسرت آران

  • جمعه ، 28 دی 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  تئاتر آشپزخانه

  تئاتر آشپزخانه

  • دوشنبه ، 1 بهمن 1397
  • سه شنبه ، 2 بهمن 1397
  • چهارشنبه ، 3 بهمن 1397
  • پنجشنبه ، 4 بهمن 1397
  • جمعه ، 5 بهمن 1397
  • تماشاخانه هامون رشت

 • آخرین خبرها

 • لطفا صبر کنید