• آخرین رویدادها


 • نمایش موزیکال ببینم سطل شما چه جوریه

  نمایش موزیکال ببینم سطل شما چه جوریه

  • پنجشنبه ، 27 تیر 1398
  • جمعه ، 28 تیر 1398
  • شنبه ، 29 تیر 1398
  • یکشنبه ، 30 تیر 1398
  • دوشنبه ، 31 تیر 1398
  • سه شنبه ، 1 مرداد 1398
  • چهارشنبه ، 2 مرداد 1398
  • پنجشنبه ، 3 مرداد 1398
  • مجتمع خاتم الانبیا (ص) , سالن شهید انصاری

  تئاتر یک دختر یک سرباز

  تئاتر یک دختر یک سرباز

  • یکشنبه ، 23 تیر 1398
  • دوشنبه ، 24 تیر 1398
  • سه شنبه ، 25 تیر 1398
  • پنجشنبه ، 27 تیر 1398
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  کنسرت موسیقی پژوهشی الکترونیک

  کنسرت موسیقی پژوهشی الکترونیک

  • دوشنبه ، 24 تیر 1398
  • سه شنبه ، 25 تیر 1398
  • پنجشنبه ، 27 تیر 1398
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7

  تئاتر نمایش مان

  تئاتر نمایش مان

  • دوشنبه ، 27 خرداد 1398
  • سه شنبه ، 28 خرداد 1398
  • چهارشنبه ، 29 خرداد 1398
  • پنجشنبه ، 30 خرداد 1398
  • جمعه ، 31 خرداد 1398
  • شنبه ، 1 تیر 1398
  • دوشنبه ، 3 تیر 1398
  • سه شنبه ، 4 تیر 1398
  • چهارشنبه ، 5 تیر 1398
  • پنجشنبه ، 6 تیر 1398
  • دوشنبه ، 10 تیر 1398
  • سه شنبه ، 11 تیر 1398
  • چهارشنبه ، 12 تیر 1398
  • پنجشنبه ، 13 تیر 1398
  • جمعه ، 14 تیر 1398
  • شنبه ، 15 تیر 1398
  • دوشنبه ، 17 تیر 1398
  • سه شنبه ، 18 تیر 1398
  • چهارشنبه ، 19 تیر 1398
  • پنجشنبه ، 20 تیر 1398
  • جمعه ، 21 تیر 1398
  • شنبه ، 22 تیر 1398
  • دوشنبه ، 24 تیر 1398
  • سه شنبه ، 25 تیر 1398
  • چهارشنبه ، 26 تیر 1398
  • پنجشنبه ، 27 تیر 1398
  • کارگاه نمایش پروین

  تئاتر موزیکال هاجرخاتون

  تئاتر موزیکال هاجرخاتون

  • دوشنبه ، 31 تیر 1398
  • سه شنبه ، 1 مرداد 1398
  • پنجشنبه ، 3 مرداد 1398
  • جمعه ، 4 مرداد 1398
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7

  کنسرت نمایش غوغای پرندگان

  کنسرت نمایش غوغای پرندگان

  • جمعه ، 4 مرداد 1398
  • مجتمع خاتم الانبیا (ص) , سالن شهید انصاری

  تئاتر این قفس شکستنی است

  تئاتر این قفس شکستنی است

  • شنبه ، 5 مرداد 1398
  • یکشنبه ، 6 مرداد 1398
  • دوشنبه ، 7 مرداد 1398
  • سه شنبه ، 8 مرداد 1398
  • پنجشنبه ، 10 مرداد 1398
  • جمعه ، 11 مرداد 1398
  • شنبه ، 12 مرداد 1398
  • یکشنبه ، 13 مرداد 1398
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7

 • آخرین خبرها


 • تک آهنگ دلبرجان/خواننده: معین خداوردی
  تک آهنگ دلبرجان خواننده: معین خداوردی جهت دانلود کلیک کنید
  لطفا صبر کنید