• آخرین رویدادها


 • فیلم هانس جوانی از آلمان

  فیلم هانس جوانی از آلمان

  • چهارشنبه ، 23 آبان 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر موزیکال تن بل پهلوان

  تئاتر موزیکال تن بل پهلوان

  • یکشنبه ، 20 آبان 1397
  • دوشنبه ، 21 آبان 1397
  • سه شنبه ، 22 آبان 1397
  • چهارشنبه ، 23 آبان 1397
  • سه شنبه ، 22 آبان 1397
  • پلاتو آموزشگاه پروین

  تئاتر زنگ زدگی

  تئاتر زنگ زدگی

  • جمعه ، 18 آبان 1397
  • یکشنبه ، 20 آبان 1397
  • دوشنبه ، 21 آبان 1397
  • سه شنبه ، 22 آبان 1397
  • چهارشنبه ، 23 آبان 1397
  • پنجشنبه ، 24 آبان 1397
  • جمعه ، 25 آبان 1397
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7

  تئاتر لوله

  تئاتر لوله

  • چهارشنبه ، 23 آبان 1397
  • پنجشنبه ، 24 آبان 1397
  • تماشاخانه هامون

  فیلم آخرین تابستان گرابه

  فیلم آخرین تابستان گرابه

  • پنجشنبه ، 24 آبان 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  فیلم فرزند خوانده ویرانگر

  فیلم فرزند خوانده ویرانگر

  • جمعه ، 25 آبان 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  اکران ویژه فیلم هشتگ

  اکران ویژه فیلم هشتگ

  • جمعه ، 25 آبان 1397
  • جمعه ، 25 آبان 1397
  • آمفی تئاتر فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

  تئاتر بهتراست دهانمان را ببندیم

  تئاتر بهتراست دهانمان را ببندیم

  • جمعه ، 25 آبان 1397
  • شنبه ، 26 آبان 1397
  • دوشنبه ، 28 آبان 1397
  • سه شنبه ، 29 آبان 1397
  • چهارشنبه ، 30 آبان 1397
  • پنجشنبه ، 1 آذر 1397
  • جمعه ، 2 آذر 1397
  • شنبه ، 3 آذر 1397
  • دوشنبه ، 5 آذر 1397
  • سه شنبه ، 6 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 7 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 8 آذر 1397
  • جمعه ، 9 آذر 1397
  • شنبه ، 10 آذر 1397
  • دوشنبه ، 12 آذر 1397
  • سه شنبه ، 13 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 14 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 15 آذر 1397
  • جمعه ، 16 آذر 1397
  • شنبه ، 17 آذر 1397
  • دوشنبه ، 19 آذر 1397
  • سه شنبه ، 20 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 21 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 22 آذر 1397
  • جمعه ، 23 آذر 1397
  • پلاتو آموزشگاه پروین

  کنسرت گیلکی آرشیدا - لنگرود

  کنسرت گیلکی آرشیدا - لنگرود

  • جمعه ، 2 آذر 1397
  • آمفی تئاتر ارشاد لنگرود

  تئاتر خروس زری پیرهن پری

  تئاتر خروس زری پیرهن پری

  • شنبه ، 3 آذر 1397
  • یکشنبه ، 4 آذر 1397
  • دوشنبه ، 5 آذر 1397
  • سه شنبه ، 6 آذر 1397
  • سالن رحمدل

  تئاتر دل سگ - اجرای رشت

  تئاتر دل سگ - اجرای رشت

  • دوشنبه ، 5 آذر 1397
  • سه شنبه ، 6 آذر 1397
  • سالن شهید انصاری رشت

  تئاتر خانه برناردا آلبا

  تئاتر خانه برناردا آلبا

  • چهارشنبه ، 7 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 8 آذر 1397
  • جمعه ، 9 آذر 1397
  • سالن شهید انصاری رشت

  سمینار آموزشی تندخوانی و تقویت ذهنی

  سمینار آموزشی تندخوانی و تقویت ذهنی

  • پنجشنبه ، 8 آذر 1397
  • سالن دبیرستان اندیشه های شریف

  تئاتر دل سگ - لنگرود

  تئاتر دل سگ - لنگرود

  • پنجشنبه ، 8 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 8 آذر 1397
  • آمفی تئاتر ارشاد لنگرود

 • آخرین خبرها

 • لطفا صبر کنید