قوانین و مقررات

جهت ثبت رویداد در سامانه فروش اینترنتی بلیت

فروش اینترنتی بلیت

اطلاعات رویداد (پوستر ، قیمت بلیت ، سانس ها ، صندلی های مهمان و…) به آدرس ایمیل      event{@}haftsaz.com   ارسال میشود تا توسط واحد رویدادها بررسی و درسایت فعال شود.