• تئاتر شهرستان


 • تئاتر بی جا شده

  تئاتر بی جا شده

  • یکشنبه ، 28 مهر 1398
  • دوشنبه ، 29 مهر 1398
  • سه شنبه ، 30 مهر 1398
  • چهارشنبه ، 1 آبان 1398
  • پنجشنبه ، 2 آبان 1398
  • جمعه ، 3 آبان 1398
  • مجتمع خاتم الانبیا (ص) , سالن شهید انصاری
  لطفا صبر کنید