• تئاتر شهرستان


 • تئاتر شمارش معکوس

  تئاتر شمارش معکوس

  • شنبه ، 21 مهر 1397
  • یکشنبه ، 22 مهر 1397
  • دوشنبه ، 23 مهر 1397
  • سه شنبه ، 24 مهر 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر گفتگوی آخر

  تئاتر گفتگوی آخر

  • سه شنبه ، 24 مهر 1397
  • چهارشنبه ، 25 مهر 1397
  • پنجشنبه ، 26 مهر 1397
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7
  لطفا صبر کنید