• تئاتر شهرستان


 • تئاتر عسل

  تئاتر عسل

  • سه شنبه ، 20 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 21 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 22 آذر 1397
  • جمعه ، 23 آذر 1397
  • شنبه ، 24 آذر 1397
  • یکشنبه ، 25 آذر 1397
  • سه شنبه ، 27 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 28 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 29 آذر 1397
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر داستان باغ وحش

  تئاتر داستان باغ وحش

  • چهارشنبه ، 21 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 22 آذر 1397
  • جمعه ، 23 آذر 1397
  • شنبه ، 24 آذر 1397
  • یکشنبه ، 25 آذر 1397
  • سه شنبه ، 27 آذر 1397
  • چهارشنبه ، 28 آذر 1397
  • پنجشنبه ، 29 آذر 1397
  • جمعه ، 30 آذر 1397
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7

  تئاتر لوله

  تئاتر لوله

  • پنجشنبه ، 29 آذر 1397
  • جمعه ، 30 آذر 1397
  • شنبه ، 1 دی 1397
  • یکشنبه ، 2 دی 1397
  • دوشنبه ، 3 دی 1397
  • تماشاخانه هامون
  لطفا صبر کنید