تئاتر پانما

تئاتر پانما نویسنده و کارگردان: مجید کاظم زاده مژدهی بازیگران: محمد رسائلی ، مهرداد آبسالان

خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است.

از همراهیتان متشکریم.
سایت فروش بلیت vip7

نویسنده و کارگردان:  مجید کاظم زاده مژدهی
بازیگران:  محمد رسائلی ، مهرداد آبسالان
زمان:  10 الی 21 آبان 95 ساعت 6
مکان: شهرداری ، ابتدای خیابان سعدی ، خانه فرهنگ و هنر ، خانه کوچک نمایش

لطفا صبر کنید