تئاتر گلدونه خانم

تئاتر گلدونه خانم کاری از بهزاد عشقی براساس نمایشنامه گلدونه خانم اسماعیل خلج تهیه کننده: عقیل دانش دوست

سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است.

از همراهیتان متشکریم.
سایت فروش بلیت vip7

تئاتر گلدونه خانم
کاری از بهزاد عشقی
براساس نمایشنامه گلدونه خانم اسماعیل خلج
تهیه کننده:  عقیل دانش دوست
بازیگران:
مینا نورزوی ، مهدی مددکار ، فخری آقاجانی الیزه
مهسا سلیمی ، ناهید پور مراد ، مریم محمدی ، سجاد خورشیدی
پرهام اسماعیلی ، سعید درآینده ، طاهر پورمحمد ، عقیل دانش دوست

زمان: 2 الی 8 مرداد ساعت 19
مکان:  مجتمع خاتم الائبیاء (ص) - سالن شهید انصاری

لطفا صبر کنید