تئاتر نمایش مان

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09113877031 , 09113877041 , 09129439047 , 01332110481

کارگاه نمایش پروین

انتخاب سانس :

سالن :‌ کارگاه نمایش پروین

قیمت بلیت :‌ 20,000 تومان

خرید

تئاتر نمایش مان
زمان: 
از  27 خرداد الی  27 تیر 1398
ساعت: 21
مکان: کارگاه نمایش پروین

پشتیبانی سایت هفت ساز:
09113877031
09113877041
09129439047
01332110481


قیمت بلیت:۲۰/۰۰۰
سبک اجرا:سورئال
مدت زمان اجرا:۷۰دقیقه

لطفا صبر کنید