کارگاه پژوهشی ویدئو آرت آوازی

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09113877031 , 09113877041 , 09129439047 , 01332110481

کارگاه نمایش پروین

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است.

از همراهیتان متشکریم.
سایت فروش بلیت vip7

کارگاه پژوهشی ویدئو آرت آوازی

زمان:  23 و 24 خرداد 1398
ساعت: 19:30
مکان:  کارگاه نمایش پروین
رشت ، سعدی ، ابتدای استادسرا ، کوچه نشاط

پشتیبانی سایت هفت ساز:
09113877031
09113877041
09129439047
01332110481


با حضور گروه مگو
ایمان آمنین
کامبیز کشوری
سینا گل نقره
فراز مطلق زاده

لطفا صبر کنید