تئاتر محاله که فکر کنید اینطوری هم ممکنه بشه

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09129439047

خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است.

از همراهیتان متشکریم.
سایت فروش بلیت vip7

تئاتر محاله که فکر کنید اینطوری هم ممکنه بشه

زمان:  25 فروردین   الی    3  اردیبهشت 
ساعت:  18
مکان:  رشت ، خیابان سعدی ، پلاتو سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت

پشتیبانی سایت هفت ساز:   09129439047

کارگردان:  مهدی استقامتی
نویسنده: چیستا یثربی
بازیگران:
ماکان حائری ، آتنا بشری ، شادی لایق فرصت

لطفا صبر کنید