کنسرت آران

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09129439047

سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

انتخاب سانس :

سالن :‌ سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

قیمت بلیت :‌ 20,000 تا 70,000 تومان

خرید

کنسرت آران

زمان:  28  دی   1397    -     ساعت:  21
مکان:  رشت ، مجتمع خاتم الانبیاء(ص) - سالن شهید انصاری

پشتیبانی سایت هفت ساز:   09129439047

لطفا صبر کنید