تئاتر عسل

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09129439047

خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است.

از همراهیتان متشکریم.
سایت فروش بلیت vip7

تئاتر عسل

زمان:  20   الی   29   آذر  1397   -    ساعت:  18
مکان:  رشت ، خیابان سعدی ،پیاده راه فرهنگی شهرداری - پلاتو سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری

 

پشتیبانی سایت هفت ساز:   09129439047

 

سبک اجرا: تئاتر اشیاء
مدت زمان اجرا: 70 دقیقه

 

نویسنده و کارگردان:   محمد رضا احمد زاده
بازیگران:
میلاد دقیق
محمدرضا احمد زاده
رحمت ا... احمدزاده
عارف خاکپوری
زینب شعبانی

موسیقی:  مهراد نیکوکردار

لطفا صبر کنید