تئاتر بهتراست دهانمان را ببندیم

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09129439047

پلاتو آموزشگاه پروین

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است.

از همراهیتان متشکریم.
سایت فروش بلیت vip7

تئاتر بهتراست دهانمان را ببندیم

زمان:  25  آبان   الی   23  آذر 1397
ساعت:  19:30
مکان:  کارگاه نمایش پروین

پشتیبانی سایت هفت ساز:   09129439047


سبک اجرا : رئالیسمٰ داستان محور
مدت:  75  دقیقه

نویسنده:  رها فتاحی
کارگردان:  محمد پورجعفری

بازیگران:
سوگند بشاش
سارنگ ثابت
مریم یکتافرد
بهنام گلرنگ


گروه تئاتر چیستا با همکاری کارگاه نمایش پرئین تقدیم می کند

لطفا صبر کنید