تئاتر مسافر واگن درجه یک

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09129439047

سالن خانه تئاتر رادی - 7

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است.

از همراهیتان متشکریم.
سایت فروش بلیت vip7

تئاتر مسافر واگن درجه یک

زمان:  1  الی  10 اردیبهشت  -  ساعت:  19
مکان:  تماشاخانه رادی

پشتیبانی سایت هفت ساز:   09129439047


بازیگران:
صالح دلسوزی  -  وحید شعبانی

مدیر تولید:
صادق دلسوزی

موسیقی و صدا:
حسام عبداله زاده

عکاسی:
مهیار نیکیان

لطفا صبر کنید