کنسرت گروه کر فیلارمونیک مارلیک - رشت

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09129439047

تماشاخانه هامون

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است.

از همراهیتان متشکریم.
سایت فروش بلیت vip7

کنسرت گروه کر فیلارمونیک مارلیک

زمان: 24 و 25 اسفند
مکان:  تماشاخانه هامون

پشتیبانی سایت هفت ساز:   09129439047

لطفا صبر کنید