• کنسرت های شهرستان


 • کنسرت گیلکی آرشیدا - رشت

  کنسرت گیلکی آرشیدا - رشت

  • پنجشنبه ، 29 آذر 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم

  کنسرت کوینتت تهران

  کنسرت کوینتت تهران

  • پنجشنبه ، 29 آذر 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  کنسرت شاد و گیلکی گروه سنت

  کنسرت شاد و گیلکی گروه سنت

  • چهارشنبه ، 5 دی 1397
  • پنجشنبه ، 6 دی 1397
  • تماشاخانه هامون

  کنسرت آنسامبل فلوت گیلان

  کنسرت آنسامبل فلوت گیلان

  • جمعه ، 7 دی 1397
  • سالن شهید انصاری - مجتمع خاتم
  لطفا صبر کنید