• جستجو :‌ تئاتر


 • تئاتر بیا جلوتر

  تئاتر بیا جلوتر

  • چهارشنبه ، 22 آبان 1398
  • پنجشنبه ، 23 آبان 1398
  • جمعه ، 24 آبان 1398
  • کارگاه نمایش پروین

  تئاتر دردسرهای مرد مرده

  تئاتر دردسرهای مرد مرده

  • پنجشنبه ، 30 آبان 1398
  • جمعه ، 1 آذر 1398
  • شنبه ، 2 آذر 1398
  • یکشنبه ، 3 آذر 1398
  • دوشنبه ، 4 آذر 1398
  • سه شنبه ، 5 آذر 1398
  • چهارشنبه ، 6 آذر 1398
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  نمایش عروسکی موزیکال خر رقاص

  نمایش عروسکی موزیکال خر رقاص

  • پنجشنبه ، 30 آبان 1398
  • جمعه ، 1 آذر 1398
  • کارگاه نمایش پروین
  لطفا صبر کنید