• تئاتر شهرستان


 • تئاتر آنتیگونه

  تئاتر آنتیگونه

  • شنبه ، 24 تیر 1396
  • یکشنبه ، 25 تیر 1396
  • دوشنبه ، 26 تیر 1396
  • سه شنبه ، 27 تیر 1396
  • چهارشنبه ، 28 تیر 1396
  • پنجشنبه ، 29 تیر 1396
  • جمعه ، 30 تیر 1396
  • شنبه ، 31 تیر 1396
  • یکشنبه ، 1 مرداد 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)
  لطفا صبر کنید