تئاتر مسافر واگن درجه یک

پشتیبانی سایت هفت ساز: 09129439047

سالن خانه تئاتر رادی - 7

انتخاب سانس :

سالن :‌ سالن خانه تئاتر رادی - 7

قیمت بلیت :‌ 12,000 تومان

خرید

تئاتر مسافر واگن درجه یک

زمان:  1  الی  10 اردیبهشت  -  ساعت:  19
مکان:  تماشاخانه رادی

پشتیبانی سایت هفت ساز:   09129439047


بازیگران:
صالح دلسوزی  -  وحید شعبانی

مدیر تولید:
صادق دلسوزی

موسیقی و صدا:
حسام عبداله زاده

عکاسی:
مهیار نیکیان

لطفا صبر کنید