• جستجو :‌ تئاتر


 • نمایش عروسکی استثناء و قاعده

  نمایش عروسکی استثناء و قاعده

  • چهارشنبه ، 27 بهمن 1395
  • پنجشنبه ، 28 بهمن 1395
  • جمعه ، 29 بهمن 1395
  • شنبه ، 30 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 1 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 2 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 3 اسفند 1395
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر اویستی ( هوو)

  تئاتر اویستی ( هوو)

  • شنبه ، 30 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 1 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 2 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 3 اسفند 1395
  • چهارشنبه ، 4 اسفند 1395
  • پنجشنبه ، 5 اسفند 1395
  • جمعه ، 6 اسفند 1395
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تئاتر معصومیت های پنهان

  تئاتر معصومیت های پنهان

  • سه شنبه ، 3 اسفند 1395
  • چهارشنبه ، 4 اسفند 1395
  • پنجشنبه ، 5 اسفند 1395
  • جمعه ، 6 اسفند 1395
  • شنبه ، 7 اسفند 1395
  • یکشنبه ، 8 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 9 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 10 اسفند 1395
  • پنجشنبه ، 12 اسفند 1395
  • جمعه ، 13 اسفند 1395
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم
  لطفا صبر کنید