• آرشیو برنامه ها


 • تئاتر حکایت عدالت شاهانه

  تئاتر حکایت عدالت شاهانه

  • سه شنبه ، 16 خرداد 1396
  • چهارشنبه ، 17 خرداد 1396
  • پنجشنبه ، 18 خرداد 1396
  • جمعه ، 19 خرداد 1396
  • شنبه ، 20 خرداد 1396
  • یکشنبه ، 21 خرداد 1396
  • دوشنبه ، 22 خرداد 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تئاتر سوکاریس

  تئاتر سوکاریس

  • شنبه ، 6 خرداد 1396
  • یکشنبه ، 7 خرداد 1396
  • دوشنبه ، 8 خرداد 1396
  • سه شنبه ، 9 خرداد 1396
  • چهارشنبه ، 10 خرداد 1396
  • پنجشنبه ، 11 خرداد 1396
  • جمعه ، 12 خرداد 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  نمایش کمدی سیاه بازی

  نمایش کمدی سیاه بازی

  • دوشنبه ، 1 خرداد 1396
  • سه شنبه ، 2 خرداد 1396
  • چهارشنبه ، 3 خرداد 1396
  • پنجشنبه ، 4 خرداد 1396
  • جمعه ، 5 خرداد 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  کنسرت همنوازان فریاد

  کنسرت همنوازان فریاد

  • یکشنبه ، 31 اردیبهشت 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تئاتر آژدهاک وارد می شود

  تئاتر آژدهاک وارد می شود

  • جمعه ، 22 اردیبهشت 1396
  • شنبه ، 23 اردیبهشت 1396
  • یکشنبه ، 24 اردیبهشت 1396
  • دوشنبه ، 25 اردیبهشت 1396
  • سه شنبه ، 26 اردیبهشت 1396
  • چهارشنبه ، 27 اردیبهشت 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  نسبیت خاص

  نسبیت خاص

  • دوشنبه ، 18 اردیبهشت 1396
  • سه شنبه ، 19 اردیبهشت 1396
  • چهارشنبه ، 20 اردیبهشت 1396
  • پنجشنبه ، 21 اردیبهشت 1396
  • جمعه ، 22 اردیبهشت 1396
  • پنجشنبه ، 21 اردیبهشت 1396
  • جمعه ، 22 اردیبهشت 1396
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر همه دزدها که دزد نیستند

  تئاتر همه دزدها که دزد نیستند

  • جمعه ، 15 اردیبهشت 1396
  • شنبه ، 16 اردیبهشت 1396
  • یکشنبه ، 17 اردیبهشت 1396
  • دوشنبه ، 18 اردیبهشت 1396
  • سه شنبه ، 19 اردیبهشت 1396
  • چهارشنبه ، 20 اردیبهشت 1396
  • پنجشنبه ، 21 اردیبهشت 1396
  • جمعه ، 22 اردیبهشت 1396
  • شنبه ، 23 اردیبهشت 1396
  • یکشنبه ، 24 اردیبهشت 1396
  • دوشنبه ، 25 اردیبهشت 1396
  • سه شنبه ، 26 اردیبهشت 1396
  • چهارشنبه ، 27 اردیبهشت 1396
  • پنجشنبه ، 28 اردیبهشت 1396
  • جمعه ، 29 اردیبهشت 1396
  • شنبه ، 30 اردیبهشت 1396
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  کنسرت ارکستر سمفونیک گیلان

  کنسرت ارکستر سمفونیک گیلان

  • پنجشنبه ، 14 اردیبهشت 1396
  • گللسار - آمفی تئاتر نامجو

  پابرهنه، لخت، قلبی در مشت

  پابرهنه، لخت، قلبی در مشت

  • چهارشنبه ، 13 اردیبهشت 1396
  • پنجشنبه ، 14 اردیبهشت 1396
  • جمعه ، 15 اردیبهشت 1396
  • شنبه ، 16 اردیبهشت 1396
  • آمفی تاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود-3

  تئاتر گوهر

  تئاتر گوهر

  • یکشنبه ، 10 اردیبهشت 1396
  • دوشنبه ، 11 اردیبهشت 1396
  • سه شنبه ، 12 اردیبهشت 1396
  • چهارشنبه ، 13 اردیبهشت 1396
  • پنجشنبه ، 14 اردیبهشت 1396
  • جمعه ، 15 اردیبهشت 1396
  • شنبه ، 16 اردیبهشت 1396
  • یکشنبه ، 17 اردیبهشت 1396
  • سه شنبه ، 19 اردیبهشت 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)
  لطفا صبر کنید