• آرشیو برنامه ها


 • تئاتر اویستی ( هوو)

  تئاتر اویستی ( هوو)

  • شنبه ، 30 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 1 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 2 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 3 اسفند 1395
  • چهارشنبه ، 4 اسفند 1395
  • پنجشنبه ، 5 اسفند 1395
  • جمعه ، 6 اسفند 1395
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  نمایش عروسکی استثناء و قاعده

  نمایش عروسکی استثناء و قاعده

  • چهارشنبه ، 27 بهمن 1395
  • پنجشنبه ، 28 بهمن 1395
  • جمعه ، 29 بهمن 1395
  • شنبه ، 30 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 1 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 2 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 3 اسفند 1395
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست

  تئاتر داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست

  • یکشنبه ، 24 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 25 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 26 بهمن 1395
  • چهارشنبه ، 27 بهمن 1395
  • پنجشنبه ، 28 بهمن 1395
  • جمعه ، 29 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 24 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 25 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 26 بهمن 1395
  • چهارشنبه ، 27 بهمن 1395
  • پنجشنبه ، 28 بهمن 1395
  • جمعه ، 29 بهمن 1395
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر تهران زیر بال فرشتگان

  تئاتر تهران زیر بال فرشتگان

  • شنبه ، 23 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 24 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 25 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 26 بهمن 1395
  • چهارشنبه ، 27 بهمن 1395
  • پنجشنبه ، 28 بهمن 1395
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تئاتر پلکان

  تئاتر پلکان

  • پنجشنبه ، 21 بهمن 1395
  • جمعه ، 22 بهمن 1395
  • شنبه ، 23 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 24 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 25 بهمن 1395
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  نمایش کمدی خواستگار ی نازخاتون

  نمایش کمدی خواستگار ی نازخاتون

  • سه شنبه ، 19 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 19 بهمن 1395
  • چهارشنبه ، 20 بهمن 1395
  • چهارشنبه ، 20 بهمن 1395
  • سالن هلال احمر - رودبار

  نمایش این چند پدر 2

  نمایش این چند پدر 2

  • پنجشنبه ، 14 بهمن 1395
  • جمعه ، 15 بهمن 1395
  • جمعه ، 15 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 19 بهمن 1395
  • آمفی تئاتر نامجو-3

  جشن زمستانه مجید خراطها

  جشن زمستانه مجید خراطها

  • یکشنبه ، 10 بهمن 1395
  • آمفی تئاتر نامجو-3

  تئاتر آرش

  تئاتر آرش

  • شنبه ، 2 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 3 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 4 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 5 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 6 دی 1395
  • چهارشنبه ، 6 بهمن 1395
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  کنسرت گروه موسیقی کوبار

  کنسرت گروه موسیقی کوبار

  • جمعه ، 1 بهمن 1395
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)
  لطفا صبر کنید