• آرشیو برنامه ها


 • فیلم زمانی دیگر

  فیلم زمانی دیگر

  • دوشنبه ، 27 شهریور 1396
  • سه شنبه ، 28 شهریور 1396
  • سالن رحمدل

  کنسرت گروه آوازی آکاپلای گیلان

  کنسرت گروه آوازی آکاپلای گیلان

  • پنجشنبه ، 23 شهریور 1396
  • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ،آمفی تئاتر فارابی

  تئاتر نوای اسرار آمیز

  تئاتر نوای اسرار آمیز

  • چهارشنبه ، 22 شهریور 1396
  • پنجشنبه ، 23 شهریور 1396
  • جمعه ، 24 شهریور 1396
  • شنبه ، 25 شهریور 1396
  • یکشنبه ، 26 شهریور 1396
  • تماشاخانه هامون

  تئاتر لباسی برای مهمانی

  تئاتر لباسی برای مهمانی

  • سه شنبه ، 21 شهریور 1396
  • چهارشنبه ، 22 شهریور 1396
  • پنجشنبه ، 23 شهریور 1396
  • جمعه ، 24 شهریور 1396
  • شنبه ، 25 شهریور 1396
  • یکشنبه ، 26 شهریور 1396
  • دوشنبه ، 27 شهریور 1396
  • سه شنبه ، 28 شهریور 1396
  • پلاتو آموزشگاه سینمایش

  تئاتر یک شب یک مرد یک زن

  تئاتر یک شب یک مرد یک زن

  • یکشنبه ، 19 شهریور 1396
  • دوشنبه ، 20 شهریور 1396
  • سه شنبه ، 21 شهریور 1396
  • چهارشنبه ، 22 شهریور 1396
  • پنجشنبه ، 23 شهریور 1396
  • جمعه ، 24 شهریور 1396
  • شنبه ، 25 شهریور 1396
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئار GE - بیست نهمین جشنواره تئاتر استان گیلان

  تئار GE - بیست نهمین جشنواره تئاتر استان گیلان

  • پنجشنبه ، 16 شهریور 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تئاتر گوهر - بیست نهمین جشنواره تئاتر استان گیلان

  تئاتر گوهر - بیست نهمین جشنواره تئاتر استان گیلان

  • سه شنبه ، 14 شهریور 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  کنسرت گروه آرتیمان

  کنسرت گروه آرتیمان

  • دوشنبه ، 13 شهریور 1396
  • آمفی تئاتر نامجو رشت

  کنسرت گروه آوازی آکاپلای گیلان

  کنسرت گروه آوازی آکاپلای گیلان

  • یکشنبه ، 12 شهریور 1396
  • شنبه ، 18 شهریور 1396
  • شنبه ، 18 شهریور 1396
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  نمایش کمدی پیش بسوی خوشبختی

  نمایش کمدی پیش بسوی خوشبختی

  • شنبه ، 11 شهریور 1396
  • یکشنبه ، 12 شهریور 1396
  • دوشنبه ، 13 شهریور 1396
  • سه شنبه ، 14 شهریور 1396
  • چهارشنبه ، 15 شهریور 1396
  • آمفی تئاتر نامجو - گلسار
  لطفا صبر کنید