• آرشیو برنامه ها


 • تئاتر اتاق ورونیکا

  تئاتر اتاق ورونیکا

  • جمعه ، 31 فروردین 1397
  • شنبه ، 1 اردیبهشت 1397
  • یکشنبه ، 2 اردیبهشت 1397
  • دوشنبه ، 3 اردیبهشت 1397
  • سه شنبه ، 4 اردیبهشت 1397
  • چهارشنبه ، 5 اردیبهشت 1397
  • پنجشنبه ، 6 اردیبهشت 1397
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تناتر درنیومده

  تناتر درنیومده

  • جمعه ، 31 فروردین 1397
  • جمعه ، 31 فروردین 1397
  • شنبه ، 1 اردیبهشت 1397
  • شنبه ، 1 اردیبهشت 1397
  • یکشنبه ، 2 اردیبهشت 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر پیش از بمباران

  تئاتر پیش از بمباران

  • چهارشنبه ، 22 فروردین 1397
  • جمعه ، 24 فروردین 1397
  • شنبه ، 25 فروردین 1397
  • یکشنبه ، 26 فروردین 1397
  • دوشنبه ، 27 فروردین 1397
  • سه شنبه ، 28 فروردین 1397
  • چهارشنبه ، 29 فروردین 1397
  • پنجشنبه ، 30 فروردین 1397
  • جمعه ، 31 فروردین 1397
  • شنبه ، 1 اردیبهشت 1397
  • سه شنبه ، 21 فروردین 1397
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر روال عادی

  تئاتر روال عادی

  • سه شنبه ، 21 فروردین 1397
  • چهارشنبه ، 22 فروردین 1397
  • پنجشنبه ، 23 فروردین 1397
  • جمعه ، 24 فروردین 1397
  • شنبه ، 25 فروردین 1397
  • یکشنبه ، 26 فروردین 1397
  • دوشنبه ، 27 فروردین 1397
  • سه شنبه ، 28 فروردین 1397
  • تماشاخانه هامون

  بابک و غول خشکسالی

  بابک و غول خشکسالی

  • یکشنبه ، 19 فروردین 1397
  • دوشنبه ، 20 فروردین 1397
  • سه شنبه ، 21 فروردین 1397
  • چهارشنبه ، 22 فروردین 1397
  • پنجشنبه ، 23 فروردین 1397
  • جمعه ، 24 فروردین 1397
  • شنبه ، 25 فروردین 1397
  • یکشنبه ، 26 فروردین 1397
  • دوشنبه ، 27 فروردین 1397
  • سه شنبه ، 28 فروردین 1397
  • چهارشنبه ، 29 فروردین 1397
  • پنجشنبه ، 30 فروردین 1397
  • جمعه ، 31 فروردین 1397
  • جمعه ، 31 فروردین 1397
  • سالن خانه تئاتر رادی -2

  کنسرت ناصر وحدتی - رشت

  کنسرت ناصر وحدتی - رشت

  • چهارشنبه ، 8 فروردین 1397
  • پنجشنبه ، 9 فروردین 1397
  • گللسار - آمفی تئاتر نامجو

  کنسرت ناصر وحدتی - رودسر

  کنسرت ناصر وحدتی - رودسر

  • سه شنبه ، 7 فروردین 1397
  • سالن اداره ارشاد شهرستان رودسر-3

  کنسرت ناصر وحدتی - لنگرود

  کنسرت ناصر وحدتی - لنگرود

  • یکشنبه ، 5 فروردین 1397
  • دوشنبه ، 6 فروردین 1397
  • آمفی تئاتر ارشاد لنگرود

  کنسرت آرشیدا

  کنسرت آرشیدا

  • یکشنبه ، 5 فروردین 1397
  • سالن اداره ارشاد شهرستان رودسر-3

  کنسرت گروه کر فیلارمونیک مارلیک - رشت

  کنسرت گروه کر فیلارمونیک مارلیک - رشت

  • پنجشنبه ، 24 اسفند 1396
  • جمعه ، 25 اسفند 1396
  • جمعه ، 25 اسفند 1396
  • تماشاخانه هامون
  لطفا صبر کنید