• آرشیو برنامه ها


 • تئاتر آنتیگونه

  تئاتر آنتیگونه

  • شنبه ، 24 تیر 1396
  • یکشنبه ، 25 تیر 1396
  • دوشنبه ، 26 تیر 1396
  • سه شنبه ، 27 تیر 1396
  • چهارشنبه ، 28 تیر 1396
  • پنجشنبه ، 29 تیر 1396
  • جمعه ، 30 تیر 1396
  • شنبه ، 31 تیر 1396
  • یکشنبه ، 1 مرداد 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  نمایش کودک سرزمین عروسک ها

  نمایش کودک سرزمین عروسک ها

  • پنجشنبه ، 22 تیر 1396
  • جمعه ، 23 تیر 1396
  • شنبه ، 24 تیر 1396
  • یکشنبه ، 25 تیر 1396
  • دوشنبه ، 26 تیر 1396
  • سه شنبه ، 27 تیر 1396
  • چهارشنبه ، 28 تیر 1396
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر آرامش ، زن زیبایی ست که شوهر دارد

  تئاتر آرامش ، زن زیبایی ست که شوهر دارد

  • سه شنبه ، 20 تیر 1396
  • چهارشنبه ، 21 تیر 1396
  • چهارشنبه ، 21 تیر 1396
  • پنجشنبه ، 22 تیر 1396
  • پنجشنبه ، 22 تیر 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  نمایش فیلم مفت آباد

  نمایش فیلم مفت آباد

  • شنبه ، 17 تیر 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  نمایش کودک سرزمین عروسک ها

  نمایش کودک سرزمین عروسک ها

  • دوشنبه ، 12 تیر 1396
  • سه شنبه ، 13 تیر 1396
  • چهارشنبه ، 14 تیر 1396
  • پنجشنبه ، 15 تیر 1396
  • جمعه ، 16 تیر 1396
  • سالن رحمدل

  همایش روانشناسی موفقیت

  همایش روانشناسی موفقیت

  • جمعه ، 9 تیر 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  کنسرت گیلکی گروه میلاش

  کنسرت گیلکی گروه میلاش

  • پنجشنبه ، 8 تیر 1396
  • آمفی تاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود-3

  تئاتر حکایت عدالت شاهانه

  تئاتر حکایت عدالت شاهانه

  • سه شنبه ، 16 خرداد 1396
  • چهارشنبه ، 17 خرداد 1396
  • پنجشنبه ، 18 خرداد 1396
  • جمعه ، 19 خرداد 1396
  • شنبه ، 20 خرداد 1396
  • یکشنبه ، 21 خرداد 1396
  • دوشنبه ، 22 خرداد 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تئاتر سوکاریس

  تئاتر سوکاریس

  • شنبه ، 6 خرداد 1396
  • یکشنبه ، 7 خرداد 1396
  • دوشنبه ، 8 خرداد 1396
  • سه شنبه ، 9 خرداد 1396
  • چهارشنبه ، 10 خرداد 1396
  • پنجشنبه ، 11 خرداد 1396
  • جمعه ، 12 خرداد 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  نمایش کمدی سیاه بازی

  نمایش کمدی سیاه بازی

  • دوشنبه ، 1 خرداد 1396
  • سه شنبه ، 2 خرداد 1396
  • چهارشنبه ، 3 خرداد 1396
  • پنجشنبه ، 4 خرداد 1396
  • جمعه ، 5 خرداد 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)
  لطفا صبر کنید