• آرشیو برنامه ها


 • کنسرت استاد ناصر وحدتی

  کنسرت استاد ناصر وحدتی

  • سه شنبه ، 30 آبان 1396
  • تالار لوتوس لنگرود

  نمایش فیلم بیست و یک روز بعد

  نمایش فیلم بیست و یک روز بعد

  • سه شنبه ، 30 آبان 1396
  • تماشاخانه هامون

  تئاتر نگین بام

  تئاتر نگین بام

  • چهارشنبه ، 24 آبان 1396
  • پنجشنبه ، 25 آبان 1396
  • جمعه ، 26 آبان 1396
  • شنبه ، 27 آبان 1396
  • یکشنبه ، 28 آبان 1396
  • دوشنبه ، 29 آبان 1396
  • سه شنبه ، 30 آبان 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  فیلم رگ خواب

  فیلم رگ خواب

  • چهارشنبه ، 24 آبان 1396
  • تماشاخانه هامون

  نمایش رقص روی یک پا

  نمایش رقص روی یک پا

  • شنبه ، 20 آبان 1396
  • یکشنبه ، 21 آبان 1396
  • دوشنبه ، 22 آبان 1396
  • سه شنبه ، 23 آبان 1396
  • چهارشنبه ، 24 آبان 1396
  • پنجشنبه ، 25 آبان 1396
  • شنبه ، 27 آبان 1396
  • دوشنبه ، 29 آبان 1396
  • سه شنبه ، 30 آبان 1396
  • چهارشنبه ، 1 آذر 1396
  • پنجشنبه ، 2 آذر 1396
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر کاکتوس

  تئاتر کاکتوس

  • پنجشنبه ، 11 آبان 1396
  • جمعه ، 12 آبان 1396
  • شنبه ، 13 آبان 1396
  • یکشنبه ، 14 آبان 1396
  • دوشنبه ، 15 آبان 1396
  • سه شنبه ، 16 آبان 1396
  • خانه تئاتر رادی

  تئاتر پک

  تئاتر پک

  • پنجشنبه ، 11 آبان 1396
  • جمعه ، 12 آبان 1396
  • شنبه ، 13 آبان 1396
  • یکشنبه ، 14 آبان 1396
  • دوشنبه ، 15 آبان 1396
  • سه شنبه ، 16 آبان 1396
  • جمعه ، 19 آبان 1396
  • شنبه ، 20 آبان 1396
  • یکشنبه ، 21 آبان 1396
  • دوشنبه ، 22 آبان 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تئاتر کلکسیونر

  تئاتر کلکسیونر

  • یکشنبه ، 7 آبان 1396
  • دوشنبه ، 8 آبان 1396
  • سه شنبه ، 9 آبان 1396
  • چهارشنبه ، 10 آبان 1396
  • پنجشنبه ، 11 آبان 1396
  • جمعه ، 12 آبان 1396
  • شنبه ، 13 آبان 1396
  • آمفی تاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود-7

  تئاتر شک

  تئاتر شک

  • شنبه ، 6 آبان 1396
  • یکشنبه ، 7 آبان 1396
  • دوشنبه ، 8 آبان 1396
  • سه شنبه ، 9 آبان 1396
  • چهارشنبه ، 10 آبان 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تئاتر مکانیک

  تئاتر مکانیک

  • یکشنبه ، 30 مهر 1396
  • دوشنبه ، 1 آبان 1396
  • سه شنبه ، 2 آبان 1396
  • چهارشنبه ، 3 آبان 1396
  • پنجشنبه ، 4 آبان 1396
  • جمعه ، 5 آبان 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)
  لطفا صبر کنید