• آرشیو برنامه ها


 • این چند پدر 2 - رضا نظری

  این چند پدر 2 - رضا نظری

  • چهارشنبه ، 9 فروردین 1396
  • پنجشنبه ، 10 فروردین 1396
  • گللسار - آمفی تئاتر نامجو

  نمایش آمیز فرفره

  نمایش آمیز فرفره

  • شنبه ، 5 فروردین 1396
  • یکشنبه ، 6 فروردین 1396
  • دوشنبه ، 7 فروردین 1396
  • سه شنبه ، 8 فروردین 1396
  • چهارشنبه ، 9 فروردین 1396
  • پنجشنبه ، 10 فروردین 1396
  • جمعه ، 11 فروردین 1396
  • دوشنبه ، 14 فروردین 1396
  • سه شنبه ، 15 فروردین 1396
  • چهارشنبه ، 16 فروردین 1396
  • پنجشنبه ، 17 فروردین 1396
  • جمعه ، 18 فروردین 1396
  • شنبه ، 19 فروردین 1396
  • یکشنبه ، 20 فروردین 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  کنسرت موسیقی خواب و خیال

  کنسرت موسیقی خواب و خیال

  • جمعه ، 27 اسفند 1395
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  اجرای زنده خیریه چتر شویم

  اجرای زنده خیریه چتر شویم

  • شنبه ، 21 اسفند 1395
  • هتل بزرگ رامسر

  تئاتر مجردها

  تئاتر مجردها

  • شنبه ، 14 اسفند 1395
  • یکشنبه ، 15 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 16 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 17 اسفند 1395
  • چهارشنبه ، 18 اسفند 1395
  • پنجشنبه ، 19 اسفند 1395
  • جمعه ، 20 اسفند 1395
  • شنبه ، 21 اسفند 1395
  • یکشنبه ، 22 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 23 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 24 اسفند 1395
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر قصه ی ظهر جمعه

  تئاتر قصه ی ظهر جمعه

  • جمعه ، 13 اسفند 1395
  • شنبه ، 14 اسفند 1395
  • یکشنبه ، 15 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 16 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 17 اسفند 1395
  • چهارشنبه ، 18 اسفند 1395
  • پنجشنبه ، 19 اسفند 1395
  • جمعه ، 20 اسفند 1395
  • آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بندرانزلی

  تئاتر معصومیت های پنهان

  تئاتر معصومیت های پنهان

  • سه شنبه ، 3 اسفند 1395
  • چهارشنبه ، 4 اسفند 1395
  • پنجشنبه ، 5 اسفند 1395
  • جمعه ، 6 اسفند 1395
  • شنبه ، 7 اسفند 1395
  • یکشنبه ، 8 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 9 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 10 اسفند 1395
  • پنجشنبه ، 12 اسفند 1395
  • جمعه ، 13 اسفند 1395
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر اویستی ( هوو)

  تئاتر اویستی ( هوو)

  • شنبه ، 30 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 1 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 2 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 3 اسفند 1395
  • چهارشنبه ، 4 اسفند 1395
  • پنجشنبه ، 5 اسفند 1395
  • جمعه ، 6 اسفند 1395
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  نمایش عروسکی استثناء و قاعده

  نمایش عروسکی استثناء و قاعده

  • چهارشنبه ، 27 بهمن 1395
  • پنجشنبه ، 28 بهمن 1395
  • جمعه ، 29 بهمن 1395
  • شنبه ، 30 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 1 اسفند 1395
  • دوشنبه ، 2 اسفند 1395
  • سه شنبه ، 3 اسفند 1395
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست

  تئاتر داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست

  • یکشنبه ، 24 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 25 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 26 بهمن 1395
  • چهارشنبه ، 27 بهمن 1395
  • پنجشنبه ، 28 بهمن 1395
  • جمعه ، 29 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 24 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 25 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 26 بهمن 1395
  • چهارشنبه ، 27 بهمن 1395
  • پنجشنبه ، 28 بهمن 1395
  • جمعه ، 29 بهمن 1395
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم
  لطفا صبر کنید