• همه برنامه ها


 • نمایش رقص روی یک پا

  نمایش رقص روی یک پا

  • شنبه ، 20 آبان 1396
  • یکشنبه ، 21 آبان 1396
  • دوشنبه ، 22 آبان 1396
  • سه شنبه ، 23 آبان 1396
  • چهارشنبه ، 24 آبان 1396
  • پنجشنبه ، 25 آبان 1396
  • شنبه ، 27 آبان 1396
  • دوشنبه ، 29 آبان 1396
  • سه شنبه ، 30 آبان 1396
  • چهارشنبه ، 1 آذر 1396
  • پنجشنبه ، 2 آذر 1396
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  جشنواره رادی - از پشت شیشه ها

  جشنواره رادی - از پشت شیشه ها

  • چهارشنبه ، 1 آذر 1396
  • تماشاخانه هامون

  جشنواره رادی -  هاملت با سالاد فصل

  جشنواره رادی - هاملت با سالاد فصل

  • پنجشنبه ، 2 آذر 1396
  • تماشاخانه هامون

  جشنواره رادی -  آمیزقلمدون

  جشنواره رادی - آمیزقلمدون

  • جمعه ، 3 آذر 1396
  • تماشاخانه هامون

  کنسرت گروه سایه

  کنسرت گروه سایه

  • جمعه ، 3 آذر 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تئاتر روایت متقاطع ازیک قتل

  تئاتر روایت متقاطع ازیک قتل

  • شنبه ، 4 آذر 1396
  • شنبه ، 4 آذر 1396
  • یکشنبه ، 5 آذر 1396
  • دوشنبه ، 6 آذر 1396
  • دوشنبه ، 6 آذر 1396
  • سه شنبه ، 7 آذر 1396
  • سه شنبه ، 7 آذر 1396
  • چهارشنبه ، 8 آذر 1396
  • چهارشنبه ، 8 آذر 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  جشنواره رادی - آهنگ‌های شکلاتی

  جشنواره رادی - آهنگ‌های شکلاتی

  • شنبه ، 4 آذر 1396
  • تماشاخانه هامون

  جشنواره رادی - ملودی شهر بارانی

  جشنواره رادی - ملودی شهر بارانی

  • یکشنبه ، 5 آذر 1396
  • تماشاخانه هامون

  کنسرت موسیقی سنتی عشق گوید گروه عزال

  کنسرت موسیقی سنتی عشق گوید گروه عزال

  • جمعه ، 10 آذر 1396
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  کنسرت تکنوازی سنتور رضا ایمان طلب

  کنسرت تکنوازی سنتور رضا ایمان طلب

  • جمعه ، 10 آذر 1396
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)
  لطفا صبر کنید