• همه برنامه ها


 • تناتر درنیومده

  تناتر درنیومده

  • جمعه ، 31 فروردین 1397
  • جمعه ، 31 فروردین 1397
  • شنبه ، 1 اردیبهشت 1397
  • شنبه ، 1 اردیبهشت 1397
  • یکشنبه ، 2 اردیبهشت 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  تئاتر دارودسته ونیزی

  تئاتر دارودسته ونیزی

  • شنبه ، 1 اردیبهشت 1397
  • یکشنبه ، 2 اردیبهشت 1397
  • دوشنبه ، 3 اردیبهشت 1397
  • سه شنبه ، 4 اردیبهشت 1397
  • چهارشنبه ، 5 اردیبهشت 1397
  • تماشاخانه هامون

  تئاتر پیش از بمباران

  تئاتر پیش از بمباران

  • چهارشنبه ، 22 فروردین 1397
  • جمعه ، 24 فروردین 1397
  • شنبه ، 25 فروردین 1397
  • یکشنبه ، 26 فروردین 1397
  • دوشنبه ، 27 فروردین 1397
  • سه شنبه ، 28 فروردین 1397
  • چهارشنبه ، 29 فروردین 1397
  • پنجشنبه ، 30 فروردین 1397
  • جمعه ، 31 فروردین 1397
  • شنبه ، 1 اردیبهشت 1397
  • سه شنبه ، 21 فروردین 1397
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر مسافر واگن درجه یک

  تئاتر مسافر واگن درجه یک

  • شنبه ، 1 اردیبهشت 1397
  • یکشنبه ، 2 اردیبهشت 1397
  • دوشنبه ، 3 اردیبهشت 1397
  • سه شنبه ، 4 اردیبهشت 1397
  • چهارشنبه ، 5 اردیبهشت 1397
  • پنجشنبه ، 6 اردیبهشت 1397
  • جمعه ، 7 اردیبهشت 1397
  • شنبه ، 8 اردیبهشت 1397
  • یکشنبه ، 9 اردیبهشت 1397
  • دوشنبه ، 10 اردیبهشت 1397
  • سالن خانه تئاتر رادی - 7

  تئاتر اتاق ورونیکا

  تئاتر اتاق ورونیکا

  • جمعه ، 31 فروردین 1397
  • شنبه ، 1 اردیبهشت 1397
  • یکشنبه ، 2 اردیبهشت 1397
  • دوشنبه ، 3 اردیبهشت 1397
  • سه شنبه ، 4 اردیبهشت 1397
  • چهارشنبه ، 5 اردیبهشت 1397
  • پنجشنبه ، 6 اردیبهشت 1397
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  تئاتر مراسم قطع دست در اسپوکن

  تئاتر مراسم قطع دست در اسپوکن

  • سه شنبه ، 4 اردیبهشت 1397
  • چهارشنبه ، 5 اردیبهشت 1397
  • پنجشنبه ، 6 اردیبهشت 1397
  • جمعه ، 7 اردیبهشت 1397
  • شنبه ، 8 اردیبهشت 1397
  • یکشنبه ، 9 اردیبهشت 1397
  • دوشنبه ، 10 اردیبهشت 1397
  • سه شنبه ، 11 اردیبهشت 1397
  • سالن دکتر رحمدل - مجتمع خاتم الانبیاء(ص)

  کنسرت ارکستر فیلارمونیک گیلان

  کنسرت ارکستر فیلارمونیک گیلان

  • جمعه ، 7 اردیبهشت 1397
  • جمعه ، 7 اردیبهشت 1397
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  کنسرت گیلکی آرشیدا

  کنسرت گیلکی آرشیدا

  • پنجشنبه ، 13 اردیبهشت 1397
  • تالار شهرالوند - استان قزوین
  لطفا صبر کنید