• همه برنامه ها


 • کنسرت گروه موسیقی گیلکی

  کنسرت گروه موسیقی گیلکی

  • پنجشنبه ، 30 دی 1395
  • آمفی تاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود-3

  کنسرت تئاتر چهارشنبه زیبانیست...

  کنسرت تئاتر چهارشنبه زیبانیست...

  • چهارشنبه ، 29 دی 1395
  • پنجشنبه ، 30 دی 1395
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  کنسرت گروه موسیقی کوبار

  کنسرت گروه موسیقی کوبار

  • جمعه ، 1 بهمن 1395
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)

  کنسرت گیلکی - گیل اوخان

  کنسرت گیلکی - گیل اوخان

  • جمعه ، 1 بهمن 1395
  • جمعه ، 1 بهمن 1395
  • آمفی تئاتر نامجو-3

  تئاتر یکشنبه غم انگیز

  تئاتر یکشنبه غم انگیز

  • جمعه ، 1 بهمن 1395
  • شنبه ، 2 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 3 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 4 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 5 بهمن 1395
  • چهارشنبه ، 6 بهمن 1395
  • پنجشنبه ، 7 بهمن 1395
  • جمعه ، 8 بهمن 1395
  • شنبه ، 9 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 10 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 11 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 12 بهمن 1395
  • چهارشنبه ، 13 بهمن 1395
  • پنجشنبه ، 14 بهمن 1395
  • جمعه ، 15 بهمن 1395
  • خانه کوچک نمایش ، تئاتر دائم

  تئاتر آرش

  تئاتر آرش

  • شنبه ، 2 بهمن 1395
  • یکشنبه ، 3 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 4 بهمن 1395
  • سه شنبه ، 5 بهمن 1395
  • دوشنبه ، 6 دی 1395
  • سالن شهید انصاری ، مجتمع خاتم الانبیا (ص)
  لطفا صبر کنید